The Inspectorate of Science and Technology

1.1 The Inspectorate of Ministry of Science & Technology (The Ministry Inspectorate)   Address:           113 Tran Duy Hung Str. - Cau Giay district- Ha Noi Tel:                  84-4-35553906 Fax:                 84-4-39446602 Email:               thanhtra@most.gov.vn Website:           http://thanhtra.most.gov.vn   The Inspectorate of Ministry of Science and Technology (The Ministry Inspectorate) is an agency under the Ministry of Science and Technology, which assists the Minister to fulfil State management functions of science and technology (S&T) inspection; handle complaints, denunciations, prevent and combat against corruptions; carry out tasks and power of administrative and professional inspections within the State management scope of Ministry of Science and Technology as stipulated by laws.   For...

Continue reading

6 điều cần lưu ý để ứng phó với cáo buộc xâm phạm sáng chế tại Việt Nam

Bạn đã bao giờ bị cáo buộc xâm phạm sáng chế khi đang vận hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam? Sự lo lắng, hoang mang không biết làm gì để ứng phó với các cáo buộc xâm phạm sáng chế có thể khiến bạn nghĩ nhiều đến các viễn cảnh tiêu cực sắp xảy đến cho doanh nghiệp của mình: Hàng hóa được sản xuất/kinh doanh của bạn là trái phép và có thể bị bắt giữ trên thị trường hoặc tại cửa khẩu, doanh nghiệp của bạn bị khởi kiện yêu cầu bồi thường...

Continue reading

Chứng cứ trong các vụ án Sở hữu Trí tuệ tại Việt Nam

1. Các vụ tranh chấp về Sở hữu Trí tuệ (“SHTT”) được xét xử tại Việt Nam trong thời gian cho thấy: Nhiều yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đã bị tòa án bác bỏ vì chứng cứ giao nộp theo đơn khởi kiện không được xem là hợp pháp. Trong nhiều vụ kiện về SHTT, các yêu cầu bồi thường thiệt hại của nguyên đơn bị tòa án bác bỏ vì chứng cứ chứng minh thiệt hại bị xem là không có cơ sở pháp lý . Điển hình, có vụ án, tòa án cấp sơ thẩm không công...

Continue reading

What strategies to reclaim unregistered trademark rights in Vietnam?

Vietnam follows “first to file” principle in establishing industrial property rights, whereby industrial property rights are granted to the first filer. This principle, on one hand, encourages IPR holders to register their intangible assets at the soonest time, but on the other hand, together with a “very open” and “very free” regime on "the right to register a mark" without imposing certain conditions like many countries in the world triggers rampant "trademark squatting" in Vietnam. ...

Continue reading

Đâu là chiến lược giành lại nhãn hiệu khi chưa đăng ký tại Việt Nam?

Việt Nam áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên trong xác lập quyền sở hữu công nghiệp, theo đó, quyền sở hữu công nghiệp sẽ được cấp cho tổ chức/cá nhân nộp đơn đầu tiên. Nguyên tắc này một mặt khuyến khích chủ thể quyền Sở hữu Trí tuệ (“SHTT”) đăng ký tài sản trí tuệ của họ trong thời gian sớm nhất, nhưng mặt khác, cũng chính nó cùng với cơ chế “rất mở” và “tự do” về “quyền đăng ký nhãn hiệu” mà không đặt ra một số điều kiện nhất định như nhiều nước trên thế...

Continue reading