KENFOX IP & Law Office > Articles posted by kenfoxasia

Strategies for effective IP management and commercialization in Vietnam

For the effective development, management, and exploitation of intellectual property, it is crucial that organizations doing business in Vietnam should comprehend their current awareness of intellectual property as an asset and their desired awareness in order to maximize value for their stakeholders. Intellectual property can provide stakeholders with value at the following levels: (i) Defensive; (ii) Cost Control; (iii) Profit Center; (iv) Integrated; and (v) Visionary....

Continue reading

Patent in Vietnam – Late national phase entry or revive the PCT application?

Download 1. Is it possible to submit patent applications first and then submit the Vietnamese translation of the patent specification later? The involved fees for late submission? Legal grounds: Article 100, 102 and 108 of Vietnamese Intellectual Property Law in 2005, revised in 2009 and 2019. Point 7.1(a) of Circular No. 01/2007/TT-BKHCN revised and supplemented by Circular No. 16/2016/TT-BKHCN. Point 9.4 and 9.5 of Circular No. 16/2016/TT-BKHCN. Rule 3.1.1 of Vietnam Examination Regulations For Patent Applications. Under Vietnam patent regulations, the Vietnamese translation of the patent specification is one of the minimum documents which is required at the time of filing the...

Continue reading

Thảo luận về các chiến lược thực thi sáng chế tại Việt Nam với Công ty HJ Vina

Bên cạnh Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, thì Hàn Quốc được biết đến là một trong số các quốc gia có vốn đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc bảo hộ tài sản trí tuệ, các nhà đầu tư Hàn Quốc luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới việc đăng ký xác lập quyền nhằm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của họ ở Việt Nam, sử dụng chúng như công cụ pháp lý quan trọng trong việc thương mại hóa các sản phẩm/dịch vụ một...

Continue reading

Discussion on patent enforcement strategies in Vietnam with HJ Vina Company

Besides the US, Japan, Singapore and China, Korea is known as one of the nations with the largest investment capital in Vietnam. With a deep awareness of the significance of intellectual property protection, Korean investors always pay special attention to establishing their intellectual property rights in Vietnam, utilizing them as critical legal tools for the secure and effective commercialization of their products/services....

Continue reading

Industrial design protection for products under the Hague System – Key to business success in Vietnam

Copying and mimicking the presentation and packaging design of other people's products has become a pretty typical occurrence in many fields. Meanwhile, protection of intellectual property rights (“IP”) for product designs is critical for all businesses since it helps to increase the perceived value of their brand distinctiveness among consumers. This has become even more critical in recent years, as counterfeiting has increased. Establishing intellectual property rights over industrial designs is not straightforward; therefore, before filing an application for protection of an industrial design ("ID"), manufacturers and businesses should consult with IP experts to grasp and comprehend the provisions of...

Continue reading

Thực tiễn về nhãn hiệu – sử dụng quyền tác giả có trước đối với việc phản đối và chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu

Công ty A, công ty sản xuất thẻ và trò chơi chơi cờ bàn có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã thiết kế Hình 1 (sau đây gọi là “Hình ảnh người đàn ông say rượu”) vào năm 2017 và đã liên tục sử dụng hình ảnh này trên các sản phẩm của công ty kể từ đó. Vào năm 2019, Công ty A phát hiện Công ty B, một Công ty Trung Quốc đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với các điểm như thể hiện trên Hình 2....

Continue reading

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm theo Hệ thống La Hay – chìa khóa thành công cho doanh nghiệp tại Việt Nam

Sao chép, bắt chước hình thức trình bày, kiểu dáng bao bì sản phẩm của người khác trở thành hiện tượng khá phổ biến trong nhiều lĩnh vực. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (“SHTT”) cho kiểu dáng sản phẩm là vô cùng cần thiết đối với mọi doanh nghiệp và góp phần gia tăng trị số phân biệt thương hiệu của mình trong tâm trí người tiêu dùng. Điều này càng trở nên quan trọng hơn khi hàng giả ngày càng gia tăng trong bối cảnh hiện nay. Việc xác lập quyền SHTT đối với Kiểu dáng công...

Continue reading