KENFOX IP & Law Office > Articles posted by KENFOX IP (Page 9)

Xử lý các thông báo từ chối bảo hộ nhãn hiệu dược phẩm tại Campuchia như thế nào?

Số lượng nhãn hiệu ngày càng tăng, đặc biệt là các nhãn hiệu dược phẩm, và quy trình thẩm định chặt chẽ quá mức cần thiết là những nguyên nhân cơ bản khiến cho nhiều nhãn hiệu xin đăng ký tại Campuchia bị từ chối. Thẩm định viên Cục Sở hữu Trí tuệ (SHTT) Campuchia thường đưa các nhãn hiệu đối chứng, thoạt đầu, dường như khá tương tự, nhưng nếu xem xét kỹ, đó là những nhãn hiệu có thể phân biệt được với nhau. Tuy nhiên, nếu nhãn hiệu xin đăng ký bị từ chối, mà chủ đơn...

Continue reading

Opposing an Application Mark without prior rights in Vietnam, is it possible?

You became aware that a third party had applied to register a mark in Vietnam which is strikingly similar to yours. Although you lack prior intellectual property rights in Vietnam, you wish to prevent such a similar mark from maturing into registration and would like to know whether a Notice of Opposition can be filed in this situation. The question on the availability of the right to oppose the registration of an Application Mark is critical for IPR holders, particularly those seeking to file a trademark opposition but lacking prior rights. The answer is yes, but only where appropriate. ...

Continue reading

The Hague System: How it Can Benefit Industrial Design Registration

In the current competitive business environment, the outer appearance or design of a product is considered a great advantage which the Owners, from creators to businesses, can take. In view of what the Hague System may benefit the Owners, the international registration of industrial designs is the important step to be initiated by the Owners to protect their commercial interests overseas, and it also constitutes an indispensable part of any global business strategy. Therefore, it is highly advisable that the Owners take prompt action to seek, by way of the Hague System, global protection of their industrial designs, which we...

Continue reading

How to avoid losing trademark rights due to non-use in Vietnam

Trademarks are an integral part of a business’s identity and are a critical way for consumers to locate the goods or services that they seek. Among intellectual property rights, trademarks can be the most valuable asset a company owns because, for example, they are an effective communication tool to convey intellectual and emotional attributes and messages about you, your company, and your company’s reputation, products and services; they make it easy for customers to find you, they allow you to effectively utilize the Internet and social media.  Your brand is the first thing customers enter into a search engine or...

Continue reading

Copyright – a powerful and effective weapon to repress trademark and industrial design infringements in Vietnam

IPR infringements are becoming increasingly sophisticated, pervasive, and continuing to grow at an alarming rate in Vietnam, much like mushrooms growing after rain. Waiting for years for a trademark/ID to be granted protection in Vietnam is not an effective therapy. It will definitely expose you/your business to irreparable risks and damage. Meanwhile, in Vietnam, initiating anti-unfair competition proceedings requires a very heavy burden of proof. Therefore, at this current stage, a time-efficient and fast IPR protection strategy, in our opinion, should be: prioritizing all necessary resources for copyright registration in addition to the registration of trademark/ID (if applicable) as soon...

Continue reading

Bảo hộ dưới dạng quyền kiểu dáng công nghiệp hay quyền tác giả, có thể bạn chưa biết !

Trong một phán quyết gần đây của tòa án, Tòa án Nhân dân cấp cao đã giữ nguyên quyết định của tòa án cấp dưới, trong vụ INTERLEGO AG kiện Tianjin COKO Toy Co., Ltd. (sau đây gọi là COKO) về vi phạm quyền tác giả đối với bộ đồ chơi mô hình Lego. Trong quyết định mang tính bước ngoặt của mình, Tòa án cấp cao đã xác nhận sự bảo hộ song trùng của kiểu dáng công nghiệp theo pháp luật dưới dạng quyền kiểu dáng công nghiệp và quyền tác giả cho tác phẩm mỹ thuật...

Continue reading

Cơ chế thông báo và gỡ bỏ vi phạm chống lại các xâm phạm SHTT trên môi trường số tại Việt Nam

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số là một vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam, trong đó một số lượng lớn các trang thông tin điện tử giả mạo vi phạm tiếp tục hoạt động và phát triển phổ biến. Điều này xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, thứ nhất là do thiếu các quy định pháp luật hoặc các quy định pháp luật hiện hành không hiệu quả, và thứ hai là việc thực thi yếu kém. ...

Continue reading

Quyền tác giả – vũ khí công hiệu trong ngăn chặn xâm phạm nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

Trong nhiều trường hợp, một logo có thể đáp ứng tiêu chuẩn để được bảo hộ dưới dạng Nhãn hiệu và/hoặc Quyền tác giả, trong khi đó, một bao bì sản phẩm có thể cùng lúc đáp ứng tiêu chuẩn để được đồng thời bảo hộ dưới cả 3 đối tượng Sở hữu Trí tuệ (SHTT): Nhãn hiệu, Kiểu Dáng Công Nghiệp (KDCN) và Quyền tác giả. Nhiều chủ thể quyền lựa chọn đăng ký Nhãn hiệu và KDCN vì cho rằng thực thi chống xâm phạm dựa trên quyền Nhãn hiệu và KDCN sẽ mạnh hơn và hiệu quả...

Continue reading