KENFOX IP & Law Office > Newsletters/ Publications

Quyền tác giả – công cụ hữu hiệu để ngăn chặn xâm phạm sở hữu trí tuệ ở Việt Nam

Tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp có danh tiếng, uy tín luôn là mục tiêu của nạn bắt chước, sao chép, làm giả. Doanh nghiệp càng có uy tín, danh tiếng, càng dễ bị tổn thương bởi những kẻ kinh doanh bất chính. Nhái kiểu dáng bao bì hàng hoá của các doanh nghệp có uy tín, danh tiếng để trục lợi đang có khuynh hướng gia tăng và thay đổi ngày càng tinh vi. Trong bối cảnh đó, quyền tác giả - công cụ hữu hiệu để chống vi phạm sở hữu trí tuệ....

Continue reading

Xử phạt hành vi xuất khẩu hàng hoá xâm phạm SHTT: Nguy cơ và giải pháp cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Mới đây, lần đầu tiên hành vi “xuất khẩu hàng hóa xâm phạm quyền” bị xử phạt vi phạm hành chính được luật hóa. Chế định này được cho là nhằm đảm bảo sự tương thích với Luật Hải quan năm 2014 và quy định tại CPTPP....

Continue reading

Nguy cơ và giải pháp cho các OEM và nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tháng 7/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành dự thảo sửa đổi Nghị định 99/2013/NĐ-CP, theo đó, đề xuất bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi xuất khẩu hàng hóa xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp; hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; tem, nhãn, vật phẩm mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo và hàng hóa, dịch vụ có gắn chỉ dẫn thương mại lên hàng hóa, dịch vụ gây nhầm lẫn về chủ thể kinh...

Continue reading

Quyền tác giả: Công cụ hữu hiệu để ngăn chặn xâm phạm sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp có danh tiếng, uy tín luôn là mục tiêu của nạn bắt chước, sao chép, làm giả. Doanh nghiệp càng có uy tín, danh tiếng, càng dễ bị tổn thương bởi những kẻ kinh doanh bất chính. Nhái kiểu dáng bao bì hàng hoá của các doanh nghệp có uy tín, danh tiếng để trục lợi đang có khuynh hướng gia tăng và thay đổi ngày càng tinh vi. Trong bối cảnh đó, quyền tác giả - công cụ hữu hiệu để chống vi phạm sở hữu trí tuệ....

Continue reading

Court Case: A Cybersquatting Case Brought To Court For Hearing In Vietnam

https://kenfoxlaw.com/wp-content/uploads/2021/09/Mondaq-A-Cybersquatting-Case-Brought-To-Court-For-Hearing-In-Vietnam.pdf

O.S GmbH is a multinational lighting manufacturer headquartered in Munich, Germany ("the plaintiff"). The plaintiff is the owner of a series of OSRAM trademark for lighting apparatus, especially electric lamps and luminaires; parts of the aforesaid goods; light-emitting diode lamp modules, being protected in Vietnam. The plaintiff detected that two ccTLD (osram.com.vn) and (osram.vn) ("Disputed Domain Names") were registered in 2014 by a natural person in Vietnam, N.D.T ("the defendant") and were resolved to the defendant's active websites. The websites under the Disputed Domain Names were promoting and offering for sale of the plaintiff's products bearing the "OSRAM" mark. ...

Continue reading

Copyright – a powerful and effective tool to repress trademark and industrial design infringements in Vietnam

The Intellectual property of reputable and well-known businesses is perpetually the target of imitation, copying and counterfeiting. Practice indicates that enforcing trademark and industrial design rights in Vietnam presents numerous challenges, exacerbated by the length of time required to examine trademark industrial design applications in Vietnam. The actual examination time for a trademark application can range between 16-18 months, or even several years, if the trademark is opposed by a third party or is refused by the Intellectual Property Office of Vietnam. The prolonged time for trademark industrial design examination in Vietnam contributes significantly to the aforementioned situation, and at the...

Continue reading

Proper brand protection strategy: urgent requirement for enterprises

A proper brand protection strategy is a compulsory requirement for Vietnamese companies to survive and develop their products in the context of domestic brand names being registered by overseas competitors. Nguyen Vu Quan, trademark and copyright manager at KENFOX IP & Law Office, writes about the needs for domestic firms to register their brand names internationally....

Continue reading