KENFOX IP & Law Office > Notable Articles

Patent registration in Laos – 6 critical considerations

Chinese Download Introduction Recently, the Department of Intellectual Property of Laos (DIP) granted the patent application titled "Printing apparatus and method thereof" filed by the Thai patent holder under the advice and representation of KENFOX IP & Law Office, with the following details: Patent:                    Printing device and method thereof Application date:     February 5, 2016 Application No.:       23 Registration:           August 1, 2022 Holder:                  MR. SUWATCHAI PROMBUT Address:                36 Soi Nakniwat 21 Yak 2-1, Nakniwat Road, Ladprao, Ladprao, Bangkok, Thailand.    Six critical considerations when registering a patent in Laos 1. Rights and interests for patent owners in Laos A monopoly granted by a patent is a territorial right, which...

Continue reading

How to file a complaint about intellectual property rights infringement on Shopee and Lazada in Vietnam?

Download After the slowdown of the Covid-19 pandemic, digital sales and purchase activities still continues to experience robust growth. Now, consumers are accustomed to purchasing their favorite things without visiting shopping centers or storefronts. E-commerce websites or platforms serve as a bridge between buyers and sellers, connecting them and addressing all of their needs. When the anti-IPR infringement mechanism on e-commerce platforms/websites is still weak, the explosion of transactions on e-commerce platforms/websites is also posing challenges for intellectual property rights holders. Meanwhile, the fact that so many online sales accounts and adverts have been formed makes it impossible for consumers to...

Continue reading

Pre-filing trademark search in Vietnam – A small but significant step!

Download Numerous business owners believe that the brand or logo they created is original and unique, hence it is unquestionably possible to register/protect. Applying to register a trademark application in a hurry is a common mistake made by many Vietnamese businesses. Occasionally, the price they pay for their hurry is not inexpensive. If you risk using your trademark without determining if it is comparable to or in conflict with the marks of other companies or individuals, you run the danger of becoming embroiled in a dispute or being forced to become engaged in one. 1. Why is it important to conduct an...

Continue reading

6 khuyến nghị khi bị cáo buộc xâm phạm sáng chế tại Việt Nam

(LSVN) - Bất kỳ ai, dù là nguyên đơn hay bị đơn cũng cần được bảo vệ miễn rằng quyền và lợi ích hợp pháp của họ là chính đáng và hợp pháp. Bị đơn hay người bị cáo buộc không hẳn đã là người vi phạm trong nhiều trường hợp. Khi bị cáo buộc xâm phạm quyền sáng chế, cần nhớ rằng pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam trao cho chủ thể quyền sáng chế quyền độc quyền khai thác, sử dụng sáng chế, tiến hành các hành động pháp lý chống lại các hành...

Continue reading

Quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ về sử dụng nhãn hiệu

Nếu nhãn hiệu không được chủ sở hữu sử dụng trong vòng 5 năm kể từ ngày đăng ký, bất kỳ bên thứ ba nào cũng có quyền nộp đơn yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam chấm dứt hiệu lực đăng ký nhãn hiệu đó. Chế định này thiết lập một cơ chế cho phép loại bỏ các nhãn hiệu tồn tại trên đăng bạ nhãn hiệu nhưng không được sử dụng trên thực tế và/hoặc ngăn chặn nạn đăng ký đầu cơ nhãn hiệu để ngăn cản bất hợp lý những nhãn hiệu tương tự tham...

Continue reading

The risks from improper use of registered trademarks

Not a few trademark owners think that the most critical aspect of their trademark is that it is registered. Therefore, making some changes to the mark will no adverse effect or risk of infringing another’s mark or resulting in the cancellation of the registered trademark. The truth is that this is not the case. The three examples below illustrate the risks that trademark owners face when they use a mark that deviates from the registered trademark....

Continue reading

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sau đại dịch: Bức tranh sáng hơn dù vẫn nhiều việc phải làm

Từ nhận thức đúng đắn, Chính phủ và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã triển khai nhiều giải pháp chính sách, xây dựng cơ chế đặc biệt giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp vượt qua đại dịch. Chính vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước luôn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Nhà nước để giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh. ...

Continue reading

Sử dụng nhãn hiệu không đúng cách – Rủi ro và giải pháp

Pháp luật Việt Nam không có quy định rằng việc sử dụng một dấu hiệu tương tự hay gần giống với nhãn hiệu đã đăng ký bởi chính chủ sở hữu thì sẽ không xâm phạm quyền nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân khác. Do đó, doanh nghiệp đã đăng ký nhãn hiệu không đồng nghĩa với việc hành vi sử dụng nhãn hiệu của họ trong thương mại không có rủi ro hay họ sẽ được miễn trừ khỏi các khiếu nại, cáo buộc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) từ các tổ chức, cá nhân...

Continue reading

Quyền tác giả – công cụ hữu hiệu để ngăn chặn xâm phạm sở hữu trí tuệ ở Việt Nam

Tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp có danh tiếng, uy tín luôn là mục tiêu của nạn bắt chước, sao chép, làm giả. Doanh nghiệp càng có uy tín, danh tiếng, càng dễ bị tổn thương bởi những kẻ kinh doanh bất chính. Nhái kiểu dáng bao bì hàng hoá của các doanh nghệp có uy tín, danh tiếng để trục lợi đang có khuynh hướng gia tăng và thay đổi ngày càng tinh vi. Trong bối cảnh đó, quyền tác giả - công cụ hữu hiệu để chống vi phạm sở hữu trí tuệ....

Continue reading