KENFOX IP & Law Office > Articles posted by KENFOX IP

Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam: 5 hình thức đầu tư phổ biến

Các nhà đầu tư Trung Quốc mong muốn kinh doanh tại Việt Nam có thể thực hiện các thủ tục để đầu tư theo các hình thức và cơ chế quy định tại Điều 21 Luật đầu tư năm 2020 thông qua việc thành lập doanh nghiệp mới, đầu tư vào doanh nghiệp hiện có, triển khai dự án đầu tư, đến hợp tác kinh doanh thông qua hợp đồng BCC, và các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của chính phủ Việt Nam. KENFOX IP & Law Office giới thiệu 5...

Continue reading

Đầu tư vào Việt Nam – Các nhà đầu tư Trung Quốc cần lưu ý những gì?

Tình hình đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam hiện nay đang chứng kiến nhiều diễn biến tích cực. Tính đến tháng 4/2023, nguồn vốn đầu tư từ nước này tăng gần 70% so với năm ngoái. Đầu tư từ Trung Quốc không chỉ tập trung ở một vài khu vực mà đang lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam, từ Bắc vào Nam, từ các tỉnh có vị trí chiến lược đến các khu công nghiệp lớn, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Điều này cho thấy Trung Quốc đang trở thành nguồn...

Continue reading

KENFOX đã bảo vệ thành công nhãn hiệu dược phẩm trong vụ kiện mới đây như thế nào?

Vụ kiện kéo dài gần 4 năm liên quan đến việc bảo hộ nhãn hiệu dược phẩm đã được Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử, với phán quyết được ban hành vào ngày 20/12/2023 có lợi cho Công ty Dược phẩm LC – khách hàng của KENFOX. Con đường đi tìm công lý, chống lại các hành vi đầu cơ nhãn hiệu tại Việt Nam chưa bao giờ đơn giản. Chúng tôi vinh dự và tự hào được đồng hành cùng chủ nhãn hiệu trong suốt hành trình từ khi tư vấn, đến khi đại...

Continue reading

Sử dụng nhãn hiệu trên website có được coi là bằng chứng hợp lệ để chống lại yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu tại Việt Nam?

Tải về Nếu nhãn hiệu không được chủ sở hữu sử dụng trong vòng 5 (năm) năm kể từ ngày đăng ký, bất kỳ bên thứ ba nào cũng có quyền nộp đơn yêu cầu Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam chấm dứt hiệu lực đăng ký nhãn hiệu đó. Chế định này thiết lập một cơ chế cho phép loại bỏ các nhãn hiệu tồn tại trên đăng bạ nhãn hiệu nhưng không được sử dụng trên thực tế và/hoặc ngăn chặn nạn đăng ký đầu cơ nhãn hiệu để ngăn cản bất hợp lý những nhãn hiệu tương...

Continue reading

Đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài hiệu quả về chi phí bằng cách nào ?

Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành xu thế phát triển của các quốc gia, nhiều doanh nghiệp sau thời gian phát triển mạnh mẽ trong nước, đã xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm đưa sản phẩm của mình ra thị trường nước ngoài. Một trong những yêu cầu bức thiết để triển khai các hoạt động kinh doanh an toàn tại nước sở tại là đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại các thị trường này. Trong khi còn đang loay hoay với các chiến lược kinh doanh,...

Continue reading

Nộp đơn/đăng ký nhãn hiệu không trung thực tại Việt Nam

Hành vi có "dụng ý xấu" thường phát sinh trong bối cảnh một nhãn hiệu được sử dụng ở một hoặc nhiều khu vực pháp lý, nhưng không được đăng ký ở những khu vực pháp lý đó và một người nào đó (không phải chủ sở hữu nhãn hiệu) đăng ký một nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn ở một khu vực tài phán mà nhãn hiệu không được đăng ký. Điều này nhằm mục đích ngăn cản chủ sở hữu nhãn hiệu tham gia thị trường, với ý định chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn...

Continue reading

Thống kê hoạt động xác lập sở hữu công nghiệp ở Việt Nam

Số lượng đơn đăng ký và số văn bằng bảo hộ quá các năm Năm Sáng chế Giải pháp hữu ích Kiểu dáng công nghiệp Nhãn hiệu (nộp theo hệ thống quốc gia) Đăng ký quốc tế về Nhãn hiệu Chỉ dẫn địa lý Số đơn đăng ký Số văn bằng bảo hộ Số đơn đăng ký Số văn bằng bảo hộ Số đơn đăng ký Số văn bằng bảo hộ Số đơn đăng ký Số văn bằng bảo hộ Số đơn đăng ký Số văn bằng bảo hộ Số đơn đăng ký Số văn bằng bảo hộ 2005 1947 668 248 74 1335 726 18018 9760 3895 3507 2 1 2006 2166 669 236 70 1595 1175 23058 8840 4071 3417 5 2 2007 2860 725 220 85 1905 1370 27110 15860 4920 4422 4 7 2008 3199 666 284 75 1736 1337 27713 23290 7386 3631 8 2 2009 2890 706 253 64 1899 1236 28677 22730 6324 4147 6 2 2010 3582 822 299 58 1730 1152 27923 16520 4236 3273 7 7 2011 3688 985 307 69 1861 1145 28237 21440 4567 3378 5 5 2012 3959 1025 298 87 1946 1121 29578 20042 4901 3577 7 5 2013 4169 1262 331 107 2129 1362 31184 19659 5064 3618 4 6 2014 4447 1368 373 86 2311 1634 33064 20579 6025 4200 2 6 2015 5033 1388 450 117 2445 1386 37283 18340 5627 4089 7 1 2016 5228 1423 478 138 2868 1454 42848 18040 6656 4800 9 7 2017 5382 1745 434 146 2741 2267 43970 19401 6219 4745 9 6 2018 6071 2219 557 355 2873 2360 46369 18562 7508 5535 6 9 Nguồn: Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam Một số đối tượng liên quan đến các đối tượng SHCN khác Năm Ghi nhận sửa đổi...

Continue reading

Các biện pháp biên giới bảo vệ quyền SHTT tại Việt Nam

Các biện pháp biên giới được quy định theo pháp luật của Việt Nam tạo điều kiện cho chủ sở hữu quyền SHTT thực thi và bảo vệ hiệu quả quyền SHTT của mình tại Việt Nam. Theo pháp luật Việt Nam, các biện pháp biên giới bao gồm (1) giám sát hải quan, và (2) tạm dừng làm thủ tục hải quan. Cơ quan có thẩm quyền: Cục Giám sát quản lý về hải quan của Tổng cục Hải quan; Chi cục Hải quan. Sơ đồ quy trình giám sát hải quan phát hiện hàng giả, hàng vi phạm như sau:  Sơ đồ tạm...

Continue reading

Hoạch định sở hữu trí tuệ (SHTT): Chiến lược tốt nhất để các nhà xuất khẩu Hàn Quốc bảo vệ quyền SHTT tại Việt Nam

Nhận lời mời của KITA (Korean International Trade Association) và KMDIA (Korean Medical Equipment Industry Association), ông Nguyễn Vũ Quân, Luật sư Sở hữu Trí tuệ của KENFOX IP & Law Office đã tham gia hội thảo và có bài thuyết trình với chủ đề “Chiến lược bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ cho các nhà xuất khẩu Hàn Quốc tại Việt Nam”...

Continue reading

Luật SHTT năm 2022 của Việt Nam: Những quy định mới về nhãn hiệu có ý nghĩa như thế nào tới chiến lược bảo vệ thương hiệu của bạn?

Tài sản trí tuệ được đánh giá là loại tài sản đặc biệt quan trọng và có giá trị nhất đối với mỗi doanh nghiệp. Trong đó, không thể phủ nhận rằng nhãn hiệu là đối tượng sở hữu công nghiệp đem lại giá trị khai thác thương mại lớn nhất cho chủ sở hữu. Nhiều quy định mới về nhãn hiệu đã được sửa đổi, bổ sung vào Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) năm 2022 của Việt Nam để nâng cao hiệu quả của cơ chế bảo hộ tài sản trí tuệ và thực hiện nghĩa vụ của...

Continue reading