KENFOX IP & Law Office > Articles posted by KENFOX IP (Page 14)

Giống mà không giống, đâu là ngưỡng phân biệt các nhãn hiệu tương tự tại Việt Nam?

Bên cạnh Nhãn Hiệu Chữ, ngày càng có nhiều chủ sở hữu nhãn hiệu có xu hướng đăng ký logo hay biểu tượng do họ sáng tạo ra làm Nhãn hiệu để thương mại hóa các sản phẩm/dịch vụ của mình. Logo hay biểu tượng được xếp là loại Nhãn Hiệu Hình...

Continue reading