Tương tự, nhưng liệu có thể gây nhầm lẫn hay không, là chìa khoá để vượt qua các từ chối bảo hộ Nhãn hiệu tại Việt Nam

Bên cạnh Nhãn Hiệu Chữ, ngày càng có nhiều chủ sở hữu nhãn hiệu có xu hướng đăng ký logo hay biểu tượng do họ sáng tạo ra làm Nhãn hiệu để thương mại hóa các sản phẩm/dịch vụ của mình. Logo hay biểu tượng được xếp là loại Nhãn Hiệu Hình...

Continue reading

Overcoming trademark refusal in Vietnam arising from multiple grounds of rejection, difficult but not impossible.

It is no doubt very difficult to overcome a refusal against a trademark which arise from conflicts with earlier mark(s), especially when more than one grounds of rejection are raised. How to overcome multiple grounds of rejection against an applied-for trademark requires in-depth knowledge, expertise and experience from IP practitioners.  Our firm, KENFOX IP & LAW OFFICE has succeeded in a trademark case which confronted two times of refusal based on two grounds of subjection (i.e. absolute and relative ground) from the Intellectual Property of Vietnam (“IP Vietnam”), under which our client’s applied-for trademark has been accepted for registration in...

Continue reading