KENFOX IP & Law Office > IP Practice  > Trademark in Vietnam

Vì sao nhãn hiệu của tôi không còn hiệu lực tại Việt Nam? Thực trạng và khuyến nghị

Nhãn hiệu là một tài sản thiết yếu của doanh nghiệp vì nó mang lại giá trị và đóng vai trò là một dấu hiệu nhận biết độc đáo đối với chủ sở hữu thương hiệu. Nhãn hiệu là công cụ giao tiếp hiệu quả để truyền tải các thông điệp cũng như các thuộc tính trí tuệ và cảm xúc về bạn, công ty, và danh tiếng, sản phẩm và dịch vụ của công ty; nhãn hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn, cho phép bạn sử dụng Internet và các phương tiện truyền thông xã...

Continue reading

Luật SHTT năm 2022 của Việt Nam: Những quy định mới về nhãn hiệu có ý nghĩa như thế nào tới chiến lược bảo vệ thương hiệu của bạn?

Quy định mới về nhãn hiệu và chiến lược bảo vệ thương hiệu của bạn-KENFOX

Nhiều quy định mới về nhãn hiệu đã được sửa đổi, bổ sung vào Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) năm 2022 của Việt Nam để nâng cao hiệu quả của cơ chế bảo hộ tài sản trí tuệ và thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam theo các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ mà Việt Nam là thành viên như CPTPP, EVFTA, RCEP… Các sửa đổi, bổ sung này được ví như một cuộc đại tu toàn diện đối với pháp luật SHTT của Việt Nam, giúp khắc phục các lỗ hổng pháp lý tồn...

Continue reading

8 Important Tips In Mind From A Recent Cybersquatting Case in Vietnam

New regulations on administrative liability for exports that violate IPRs In July 2021, the Ministry of Science and Technology published for public consultation a draft decree (“Draft Decree”) amending certain provisions in Decree No. 99/2013/ND-CP (“Decree 99”) on the sanctioning of administrative violations in industrial property, under which it was proposed to sanction the export of industrial property infringement or counterfeit goods....

Continue reading

Cách tiếp cận để vượt qua từ chối bảo hộ Nhãn hiệu xin đăng ký tương tự với Nhãn hiệu đối chứng đã hết hiệu lực tại Việt Nam

Đảo ngược Quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam luôn không đơn giản. Quy trình thẩm định nhãn hiệu tại Việt Nam phải tuân thủ quy trình chặt chẽ, nhiều bước: Thời gian thẩm định nhãn hiệu tại Việt Nam theo luật định diễn ra khá dài, báo cáo thẩm định được chuẩn bị và xem xét bởi thẩm định viên thứ nhất, thẩm định viên thứ hai và cuối cùng được trình lên Giám đốc Trung tâm nhãn hiệu để phê duyệt, dẫn đến khả năng sai sót ít xảy ra. Tuy nhiên, mặt trái...

Continue reading

Sử dụng nhãn hiệu hoặc sẽ mất quyền nhãn hiệu

Việc đăng ký nhãn hiệu không đảm bảo duy trì quyền bảo hộ đối với nhãn hiệu, vì ngoài nghĩa vụ gia hạn hiệu lực trước khi hết hạn, nhãn hiệu đã đăng ký phải được sử dụng trong thương mại. Chế định này nhằm mục đích cho phép loại bỏ các nhãn hiệu tồn tại trên đăng bạ nhãn hiệu nhưng không được sử dụng trên thực tế và/hoặc ngăn chặn nạn đăng ký đầu cơ nhãn hiệu để ngăn cản bất hợp lý những nhãn hiệu tương tự tham gia thị trường. Cơ chế này giúp giảm số...

Continue reading

Improper use of registered trademarks in Vietnam – Risks & Solutions?

New regulations on administrative liability for exports that violate IPRs In July 2021, the Ministry of Science and Technology published for public consultation a draft decree (“Draft Decree”) amending certain provisions in Decree No. 99/2013/ND-CP (“Decree 99”) on the sanctioning of administrative violations in industrial property, under which it was proposed to sanction the export of industrial property infringement or counterfeit goods....

Continue reading

Risks of improper use of registered trademarks in Vietnam

Have you ever wondered if using the mark in a manner other than that for which it was registered entails any risks? What are those risks? Is it mandatory to use the mark exactly as registered? What can be done to mitigate the risks associated with using the mark in a form different from the one registered? This article provides some useful information on the above topic....

Continue reading

Rủi ro vì sử dụng nhãn hiệu không đúng cách

Bạn có bao giờ tự hỏi liệu sử dụng nhãn hiệu khác với mẫu nhãn hiệu đăng ký có rủi ro gì hay không? Đó là những rủi ro gì? Có bắt buộc phải sử dụng nhãn hiệu đúng như mẫu nhãn hiệu đã đăng ký? Cần làm gì để tránh các rủi ro khi sử dụng nhãn hiệu khác với nhãn hiệu đã đăng ký? Bài viết dưới đây cung cấp một số thông tin hữu ích cho chủ đề nêu trên. ...

Continue reading

Should “XYLITOL” be recognized as a trademark?

Currently, as Vietnam integrates into the global economy, trademark protection is a critical issue for all businesses. However, there have been a number of trademark disputes in the market recently, complicating the process of resolving disputes for businesses engaged in imports. The recent case concerning Kido Company in Ho Chi Minh City is an example. Kido Company is a pharmaceutical import and export company. Kido Company is an importer and exporter of pharmaceuticals. Kido Company is currently importing clean and fragrant oral lozenges under the trademark "mekiss XYLITOL" into the Vietnamese market. Under license from HELMIGS GERMANY GmBh in Germany, this product is...

Continue reading