AIPPI

Hiệp hội Quốc tế về Bảo hộ Sở hữu Trí tuệ, thường được biết đến dưới tên viết tắt AIPPI, là tổ chức quốc tế hàng đầu thế giới chuyên phát triển và hoàn thiện các chế độ pháp lý để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT).

 

Đây là một tổ chức phi lợi nhuận, trung lập về chính trị, có trụ sở tại Thụy Sĩ, hiện có hơn 9000 Thành viên đại diện cho hơn 100 quốc gia.

 

Mục tiêu của AIPPI là cải thiện và thúc đẩy việc bảo hộ sở hữu trí tuệ trên cả cơ sở quốc tế và quốc gia. Tổ chức này theo đuổi các mục tiêu này bằng cách làm cho sự phát triển, mở rộng và cải tiến các hiệp ước và thỏa thuận quốc tế và khu vực và luật pháp quốc gia liên quan đến sở hữu trí tuệ.

 

Mục tiêu này được hiện thực hóa bằng cách tổ chức này thực hiện các nghiên cứu về luật quốc gia hiện hành và đề xuất các biện pháp để đạt được sự hài hòa của các luật này trên cơ sở quốc tế. Khi thích hợp, AIPPI can thiệp bằng các đệ trình trước các tòa án và cơ quan lập pháp lớn để vận động cho việc tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.