KENFOX IP & Law Office > VỀ KENFOX > GIÁ TRỊ KENFOX

GIÁ TRỊ KENFOX

 

Chúng tôi có thể nói rằng các giá trị cơ bản của chúng tôi là nền tảng của KENFOX từ khi thành lập và tiếp tục định hướng cho các luật sư của chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và các nước Châu Á khác. Khách hàng của KENFOX kỳ vọng và xứng đáng được cung cấp dịch vụ pháp lý xuất sắc, hiệu quả và không phát sinh chi phí không cần thiết. Chúng tôi tin rằng mỗi ngày chúng tôi đều tạo ra sự khác biệt so với những công ty luật lớn truyền thống, điều này cho phép chúng tôi linh hoạt hơn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về mọi vấn đề một cách hiệu quả và tối ưu chi phí. Các nguyên tắc/giá trị dưới đây quyết định cách tiếp cận của KENFOX đối với mọi vấn đề, nội bộ hay bên ngoài, mà KENFOX phải đối mặt và cho phép chúng tôi hiểu rõ bản thân.

TRUNG THỰC

 

Chúng tôi sẽ báo cáo trung thực cho tất cả những người có liên quan, một cách cởi mở và kịp thời, bất kỳ tình huống nào phát sinh có thể ảnh hưởng đến sự thành công của dự án.

CHUYÊN BIỆT

 

Chúng tôi nhận thấy rằng mỗi vụ việc có những điểm khác biệt và mỗi khách hàng có những đặc thù riêng, vì vậy chúng tôi không cung cấp dịch vụ theo kiểu “một giải pháp áp dụng cho mọi vấn đề”. Chúng tôi nhận ra rằng giải pháp tuyệt vời là giải pháp biến đổi linh hoạt theo tiêu điểm của doanh nghiệp bạn, lĩnh vực làm việc của bạn và những thách thức riêng mà bạn phải đối mặt.

MINH BẠCH

 

Chúng tôi tin tưởng vào sự minh bạch trong cả công việc và các khoản phí của chúng tôi. Nhân sự của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các chi phí ước tính thực tế ngay từ đầu và chúng tôi sẽ không tăng phí mà không báo trước cho bạn trước khi chúng tôi thực hiện các công việc tiếp theo.

TIN CẬY

 

Chúng tôi luôn cung cấp ý kiến tư vấn chất lượng và không bao giờ tư vấn chỉ để tạo ra thêm công việc. Chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu chúng tôi cho rằng bạn không nên làm điều gì, nếu bạn nên chọn hướng xử lý khác, hoặc nếu bạn cần sự giúp đỡ của một chuyên gia khác phù hợp hơn.

CHẤT LƯỢNG CAO MÀ KHÔNG TỐN KÉM CHI PHÍ

 

Kinh nghiệm, năng lực và mức phí luật sư của chúng tôi luôn được xem xét cùng với các yếu tố ngân sách. Chúng tôi cung cấp mức phí cố định và/hoặc theo giờ có tính cạnh tranh cao, một phần do chi phí quản lý chung của chúng tôi tương đối thấp. Chúng tôi làm việc với khách hàng để đưa ra mức phí hợp lý cho công việc mà họ giao phó cho chúng tôi. Sứ mệnh của chúng tôi rất đơn giản – chúng tôi hướng tới việc cung cấp cho khách hàng các dịch vụ pháp lý chất lượng cao được cung cấp đúng lúc với mức phí hợp lý nhất.