INTA

Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế (INTA) là một hiệp hội toàn cầu gồm các chủ sở hữu nhãn hiệu và các chuyên gia chuyên hỗ trợ nhãn hiệu và tài sản trí tuệ (IP) liên quan để thúc đẩy lòng tin của người tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế và đổi mới.

 

Thành viên của INTA là hơn 7.200 tổ chức từ 191 quốc gia. Các tổ chức thành viên của Hiệp hội đại diện cho khoảng 31.000 chuyên gia nhãn hiệu và bao gồm chủ sở hữu nhãn hiệu từ các tập đoàn lớn cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty luật và tổ chức phi lợi nhuận. Ngoài ra còn có các thành viên cơ quan chính phủ, cũng như cá nhân giáo sư và sinh viên.