APAA

Hiệp hội Luật sư Sáng chế Châu Á (“APAA”) là một tổ chức phi chính phủ chuyên thúc đẩy và tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở khu vực Châu Á (bao gồm cả Úc và New Zealand).

 

Các thành viên bao gồm một số đại diện sở hữu công nghiệp, công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu Châu Á. Tổ chức này họp hàng năm tại cuộc họp của Hội đồng và ba lần tại Đại hội đồng tại  địa điểm trong Khu vực Châu Á, để kết nối và trao đổi quan điểm và thông tin liên quan đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong Khu vực.

 

Với đội ngũ thành viên và kiến thức chuyên môn lớn, APAA có thể đóng một vai trò có ảnh hưởng trong việc thúc đẩy và tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở Khu vực Châu Á.