KENFOX IP & Law Office > VỀ KENFOX

CHÚNG TÔI LÀ KENFOX

 

 

Chúng tôi, KENFOX IP & Law Office, là hãng luật đa dịch vụ hàng đầu được thừa nhận rộng rãi và đặc biệt xuất sắc trong việc tư vấn, đại diện pháp lý, đáp ứng mọi nhu cầu pháp lý của khách hàng trên thế giới, đặc biệt là ở các nước Châu Á như Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ pháp lý đặc biệt cho khách hàng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp, đầu tư, thuế, lao động, tranh tụng và tư vấn pháp lý. Chúng tôi áp dụng các nguyên tắc, chuẩn mực cao nhất trong quá trình hành nghề và cung cấp dịch vụ pháp lý, tối ưu hoá thế mạnh của mình bằng sự kết hợp năng lực và tinh hoa của đội ngũ nhân sự để đảm nhận và thực hiện thành công các giao dịch và vụ việc ở mọi quy mô và mức độ phức tạp. Chiến lược sáng tạo và thực tế kết hợp với làm việc chăm chỉ là kim chỉ nam để đảm bảo rằng các nhu cầu pháp lý của khách hàng được KENFOX đáp ứng.

 

Chiến Lược Chuyên Biệt

 

Các luật sư của KENFOX có kiến ​​thức sâu rộng, chuyên môn cao, kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực (sinh học, năng lượng, truyền thông, kỹ thuật y sinh, kỹ thuật hóa học, hóa học, kỹ thuật dân dụng, khoa học máy tính, kỹ thuật điện, kỹ thuật cơ khí, điện tử, dược, viễn thông, dịch vụ tài chính và bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, sản phẩm tiêu dùng) và nhạy bén với các nhu cầu chuyên biệt của khách hàng. Chúng tôi hiểu rõ thị trường hiện tại cũng như những thách thức rộng lớn về thương mại và pháp luật, và do đó, chúng tôi mang lại cho khách hàng những hiểu biết sâu sắc về môi trường kinh doanh địa phương ở nhiều khu vực pháp lý. Đại diện cho khách hàng bằng sự tận tâm, đam mê và động lực vươn tới thành công, các luật sư của KENFOX sử dụng truyền thống, kinh nghiệm và nguồn lực danh giá để mang lại chất lượng và giá trị cho khách hàng, giúp họ giải quyết và dự liệu những thách thức trong bối cảnh nhiều thay đổi đang diễn ra nhanh chóng và trên quy mô rộng.

 

KENFOX phục vụ khách hàng thuộc mọi quy mô, nhiều ngành nghề và trên toàn cầu, từ những tổ chức/cá nhân khởi nghiệp, chính phủ và các tổ chức thuộc sở hữu nhà nước cho tới các doanh nghiệp có uy tín và lâu đời nhất trên thế giới. Chúng tôi nhận thức rằng thành công của chúng tôi phụ thuộc vào sự phối hợp chặt chẽ với khách hàng, do đó, các luật sư của KENFOX hợp tác cùng nhau để đặt ra các mục tiêu, dự trù ngân sách và thực hiện các phiên đánh giá định kỳ để đo lường sự tiến bộ/thành tựu của chúng tôi đối với các mục tiêu đó. Chúng tôi hành động dựa trên nguyên tắc nhất quán và xuyên suốt là: trước tiên phải hiểu rõ hoạt động kinh doanh và văn hóa của khách hàng, tập trung triệt để vào các mục tiêu của họ, cả mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn, và sau đó, thúc đẩy lợi ích của họ một cách hiệu quả và đạt được kết quả tốt nhất theo cách tiết kiệm chi phí nhất.

 

Trên hết, KENFOX tuân thủ các nguyên tắc về chất lượng, sự thống nhất và chính trực trong quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý. Chúng tôi mong muốn cung cấp dịch vụ pháp lý với chuẩn mực cao nhất trong mỗi văn phòng của chúng tôi và duy trì chuẩn mực chất lượng đó trong mỗi con người KENFOX. Chúng tôi lấy chất lượng, hiệu quả và sự phù hợp với mục tiêu của khách hàng làm tiêu chuẩn cốt lõi để liên tục cải thiện dịch vụ và giá trị mà chúng tôi mang đến cho khách hàng.

 

Bạn đang cần trợ giúp pháp lý ? Liên hệ ngay với chúng tôi !