KENFOX IP & Law Office > VỀ KENFOX > PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

 

 

Khi KENFOX áp dụng phương châm hành động “Let our ken lead your wayHãy để trí tuệ của chúng tôi dẫn đường cho bạn”, đó không phải là sự cường điệu. Thực sự là, phương châm này được tạo ra để phản ánh các nguyên tắc định hướng cốt lõi của KENFOX rằng mọi hành động phải bắt đầu từ các mục tiêu của khách hàng, trên cơ sở đó, cung cấp các giải pháp sáng tạo để đạt được các mục tiêu đó bằng Bộ não và Trí tuệ của con người KENFOX. Phương châm đó cũng là một lời hứa, sự khẳng định về cam kết của các thành viên sáng lập KENFOX trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý theo định hướng kinh doanh giúp khách hàng đạt được các mục tiêu thương mại của họ. “KEN” là một từ tiếng Anh có nghĩa là “biết, hiểu, nhận thức” và “FOX” được coi là biểu tượng của “Trí tuệ, Sự khôn ngoan”. Từ “FOX” khiến ta liên tưởng đến “Khả năng nhìn thấu thách thức, khả năng tìm đường, nhanh nhạy trong những tình huống khó khăn”. Do đó, cái tên “KENFOX” ngụ ý rằng chúng tôi coi trọng chất lượng nhân sự, sức mạnh của các mối quan hệ khách hàng và cách tiếp cận sáng tạo để xử lý các công việc phức tạp. Chúng tôi tin rằng thành công của chúng tôi được xây dựng dựa trên thành công của khách hàng.

 

Chúng tôi không phải và không cố gắng trở thành hãng luật lớn nhất được tính theo số lượng văn phòng hoặc số lượng luật sư. Nhưng mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi rất rõ ràng, đó là nỗ lực để trở thành hãng luật được lựa chọn hàng đầu đối với các vấn đề pháp lý mang tính thách thức nhất, các giao dịch kinh doanh tầm cỡ nhất và các tranh chấp quan trọng nhất.

 

Khách hàng của chúng tôi nói rằng họ chọn làm việc với KENFOX vì chúng tôi có kiến thức chuyên môn và tư duy pháp lý sâu sắc, chú trọng cung cấp dịch vụ mang tính chuyên biệt. Hơn nữa, khách hàng giải thích rằng sự khác biệt giữa luật sư KENFOX và các đối tác khác là chúng tôi luôn chăm sóc khách hàng chu đáo, chúng tôi coi trọng mối quan hệ lâu dài và cung cấp ý kiến tư vấn rõ ràng và mang lại lợi ích thương mại.

 

Tại KENFOX, chúng tôi cố gắng mang đến những điều tốt nhất cho tất cả khách hàng của mình. Vì vậy, khi bạn buộc phải lựa chọn đúng, bạn có thể tin tưởng chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra không chỉ là phương án đúng nhất, mà còn là phương án phù hợp nhất.

Hãy liên hệ ngay nếu bạn nghĩ chúng tôi có thể giúp bạn. Chúng tôi rất vui được hỗ trợ và hãy khám phá cách mà chúng tôi có thể giúp bạn sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ và những tiềm năng trong kinh doanh của bạn.