To Copyright or to Patent a computer program in Vietnam – 04 important considerations

Computer programs are increasingly utilized and play a crucial role in numerous fields in order to effectively serve and fulfill a variety of needs and objectives. Like other intellectual property (IP)assets, computer program rights holders seek to optimize all protection measures for the computer programs they develop to ensure exclusivity, effective enforcement against piracy and IPR infringement, and commercialization of intellectual property assets....

Continue reading

Vietnam’s Amended IP Law Of 2022: How 12 Critical Patent Provisions Affect You

The Amended IP Law of 2022 is the third amendment to the original IP law of Vietnam that was passed in 2005, revised in 2009 and then in 2019 (“the amended IP Law” or “the 2022 IP Law”). The 2022 IP Law of Vietnam will take effect from 01 January 2023, except for provisions on sound marks that was effective on 14 January 2022, and provisions on protection of testing data for agricultural chemicals that will be effective as of 14 January 2024. The 2022 IP law contains extensive amendments which are considered a major overhaul of the current Vietnamese...

Continue reading

Luật SHTT sửa đổi năm 2022 của Việt Nam: 12 điều khoản quan trọng về sáng chế ảnh hưởng đến bạn như thế nào

Luật Sở hữu Trí tuệ (SHTT) sửa đổi năm 2022 lần đầu tiên thiết lập các quy định riêng biệt để điều chỉnh sáng chế mật. Theo đó, khoản 12a Điều 4 định nghĩa rằng sáng chế mật “là sáng chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là bí mật nhà nước theo pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước”. Đơn đăng ký đối với sáng chế mật và trình tự thủ tục đăng ký sáng chế mật sẽ được hướng dẫn thực hiện chi tiết theo Nghị định của Chính phủ....

Continue reading

Patent Divisional Application In Vietnam – What you need to know?

A divisional patent application is not defined under the Vietnam IP Law. However, it’s widely construed that a divisional patent application is a type of patent application which is divided from an original application (known as the parent application) when the original patent application does not meet unity requirements (e.g. contains multiple inventions), as stipulated in Article 101 of Vietnam IP Law....

Continue reading

4 lưu ý quan trọng trong việc bảo hộ chương trình máy tính tại Việt Nam

Chương trình máy tính đang được áp dụng ngày càng rộng rãi và đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực nhằm phục vụ, đáp ứng một cách hiệu quả cho các nhu cầu và mục đích khác nhau. Cũng như đối với các tài sản trí tuệ khác, chủ thể quyền của chương trình máy tính luôn mong muốn tối ưu hóa mọi biện pháp bảo hộ cho chương trình máy tính mà họ sáng tạo ra để đảm bảo độc quyền sử dụng, thương mại hóa tài sản trí tuệ và thực thi hiệu quả chống lại...

Continue reading

Patent in Vietnam – Late national phase entry or revive the PCT application?

Download 1. Is it possible to submit patent applications first and then submit the Vietnamese translation of the patent specification later? The involved fees for late submission? Legal grounds: Article 100, 102 and 108 of Vietnamese Intellectual Property Law in 2005, revised in 2009 and 2019. Point 7.1(a) of Circular No. 01/2007/TT-BKHCN revised and supplemented by Circular No. 16/2016/TT-BKHCN. Point 9.4 and 9.5 of Circular No. 16/2016/TT-BKHCN. Rule 3.1.1 of Vietnam Examination Regulations For Patent Applications. Under Vietnam patent regulations, the Vietnamese translation of the patent specification is one of the minimum documents which is required at the time of filing the...

Continue reading

How critical is the Vietnamese translation of a patent specification for invention protection in Vietnam?

The patent specification is the most critical document in a patent application. It can be said that the Vietnamese specification is key for an invention's fate when the owner wishes to commercialize the invention or enforce the patent rights, as well as resolve disputes, conflicts or infringements of his/her patent rights. Whether or not an invention is adequately protected and enforceable against patent infringement is contingent upon the quality of the patent specification's Vietnamese translation. Any mistranslation or erroneous translation of the patent specification can render it "useless" or "unusable"...

Continue reading

Patent in Vietnam

Fees associated with filing a patent application in Vietnam depend on various factors (such as: number of independent claims; number of patent specification pages including drawings; number of English words to be translated into Vietnamese; number of priority applications to be claimed...

Continue reading

Amendments to patent and industrial design regulations under the draft of the amended Intellectual Property Law

Download Since its promulgation in 2005, the Intellectual Property Law (the “IP Law”) has played an important role in regulating legal relations with respect to intellectual property. However, as compared to 2005, the current development context has changed a lot. Vietnam is no longer merely a country that uses intellectual property but is strongly shifting to being a country that creates this type of asset to serve its intensive growth model. Meanwhile, the amendments to the IP Law in 2009 and 2019 are mainly to meet its commitments when Vietnam joined the WTO and to implement the commitments that Vietnam must...

Continue reading

Bản dịch tiếng Việt của bản mô tả sáng chế quan trọng như thế nào trong bảo hộ sáng chế tại Việt Nam?

Sáng chế là một đối tượng thuộc quyền sở hữu công nghiệp. Để được bảo hộ tại Việt Nam, sáng chế phải được được đăng ký và cấp Bằng độc quyền sáng chế bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (“Cục SHTT”). Do đó, quyền sáng chế có tính chất lãnh thổ, có nghĩa là, một sáng chế được bảo hộ ở Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… không mặc nhiên phát sinh quyền tại Việt Nam. ...

Continue reading