Đinh Trang LY

Bà Đinh Trang LY là luật sư nhãn hiệu có chuyên môn xử lý các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu, kiểu dáng, bản quyền và tên miền tại Việt Nam cũng như tại các nước Châu Á. Bà LY tư vấn về tất cả các vấn đề của nhãn hiệu thương mại từ khi hình thành một thương hiệu và kiểm tra tính khả dụng của nó cho đến khi đăng ký, thương mại hóa và thực thi quyền nhãn hiệu. Bà LY hoạt động tư vấn thương mại chủ yếu xoay quanh các hợp đồng thương mại và quản lý, khai thác các tài sản vô hình.

 

Bà LY được đánh giá là một trong những chuyên gia sở hữu trí tuệ sâu sắc, tích cực và chủ động. Bà LY áp dụng những kiến thức về khoa học và pháp lý của mình để bảo vệ và quản lý quyền sở hữu trí tuệ cho khách hàng.

  • Cung cấp dịch vụ gia hạn nhãn hiệu, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp;
  • Đã xử lý và quản lý danh mục đầu tư của khách hàng cũng như thời hạn sắp xảy ra đối với các thông báo hoặc phản đối của cơ quan sở hữu trí tuệ;
  • Cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến thủ tục hủy bỏ, thực thi, hành động chống hàng giả, truy tố tại tòa án, phối hợp với cảnh sát truy quét và thu giữ các sản phẩm vi phạm và giả mạo;
  • Thực hiện các hành động thực thi đối với các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng, bản quyền và tên miền.
  • Thực hiện các thủ tục về nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và tên miền để đảm bảo quyền lợi của khách hàng vẫn còn hiệu lực và được bảo vệ;
  • Duy trì danh mục đầu tư và nhắc nhở khách hàng về ngày đến hạn;
  • Tư vấn cho khách hàng các quy định và thực tiễn của từng quốc gia về việc không sử dụng đăng ký nhãn hiệu, yêu cầu sử dụng, định dạng nhãn hiệu đã đăng ký, đăng ký nhãn hiệu bằng bản chuyển ngữ hoặc bản dịch , v.v.;
  • Cung cấp các dịch vụ sở hữu trí tuệ trong tất cả các lĩnh vực như theo đuổi xử lý đơn, đăng ký bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ và cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan;
  • Tư vấn chiến lược cho khách hàng về các vấn đề sở hữu trí tuệ, trong cả tình huống phát sinh tranh chấp và không phát sinh tranh chấp;
  • Đánh giá, chuyển giao, mua bán các tài sản sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề.