Các vấn đề liên quan đến Bản quyền tại Việt Nam

Bản quyền © 2018 KENFOX

Tất cả các quyền khác đều được bảo lưu. Tài liệu này và nội dung của tài liệu được cung cấp dựa trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có” mà không có đảm bảo hay ngụ ý dưới bất kỳ hình thức nào. Nội dung của tài liệu này không cấu thành và không nên được dựa vào như một lời khuyên pháp lý. Bạn nên lựa chọn một chuyên gia pháp lý nếu bạn cần tư vấn pháp lý.

 

Các Luật sư về bản quyền của KENFOX nhận thức được rằng những vấn đề liên quan đến bản quyền ngày càng trở nên phức tạp với tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ được vận dụng trong các phương pháp tạo ra, phân phối và khai thác các tác phẩm sáng tạo. Mặc dù luật SHTT ở Việt Nam đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây, nhưng không phải mọi thứ đều màu hồng. Tình trạng làm giả, làm nhái vẫn diễn ra tràn lan và đáng báo động tại Việt Nam. Các luật sư của KENFOX chuyên về luật bản quyền đã có kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp về bản quyền phát sinh sau những thay đổi này. Ngoài việc tư vấn cho khách hàng về đăng ký, cấp phép, lập chính sách và thực thi quyền bản quyền của họ, KENFOX còn đưa ra lời khuyên về quảng cáo, bán và mua bản quyền, tư vấn tài chính tiền tệ liên quan đến cho vay và mua tài sản, yêu cầu thẩm định, quyền nhân thân, quyền thực hiện và các quyền liên quan.

 

KENFOX cũng hỗ trợ khách hàng kết hợp nhiều bản quyền và các hình thức bảo vệ sở hữu trí tuệ khác với nhau. Chúng tôi đã phát triển một chiến lược hiệu quả để đăng ký bản quyền phần mềm của khách hàng mà không phải tiết lộ các bí mật thương mại nhạy cảm. Các Luật sư của chúng tôi nhận ra rằng đôi khi vấn đề vi phạm phát sinh theo luật bản quyền có thể được coi là vi phạm nhãn hiệu và biện pháp bảo vệ tối ưu để theo đuổi chiến lược nhãn hiệu thường kết hợp với chiến lược bản quyền. Đội ngũ Luật sư của chúng tôi thường xuyên vận dụng luật bản quyền nên hiểu rất rõ về luật nhãn hiệu để hỗ trợ khách hàng phát triển và thực hiện các chiến lược để bảo vệ và thực thi bản quyền cũng như nhãn hiệu cho khách hàng.

 

Tranh chấp bản quyền

 

Những tiến bộ về công nghệ làm cho vấn đề bảo vệ bản quyền trở nên khó khăn hơn, đồng thời cũng làm cho các vụ kiện tụng về bản quyền ngày càng phức tạp không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Lào và Campuchia. Ví dụ, có nhiều câu hỏi về những yếu tố cấu thành một “bản sao” và những thiệt hại nào cần chứng minh khi giải quyết khiếu nại vi phạm bản quyền. Đối với những trường hợp này, việc có đủ kiến thức về luật cũng như kinh nghiệm thực tế là rất cần thiết.

 

Các luật sư về bản quyền của KENFOX có nhiều kinh nghiệm trong việc theo đuổi và chống lại các các buộc về bản quyền. Chúng tôi có kinh nghiệp thực tế về các vụ việc liên quan đến gỡ bỏ trang web, xóa hình ảnh có bản quyền khỏi trang web và chấm dứt vi phạm bản quyền nói chung theo luật bản quyền của Việt Nam. Chúng tôi thường xuyên đại diện cho các chủ sở hữu về tên miền, dịch vụ bộ nhớ đệm, máy chủ web và công cụ định vị thông tin.

 

Dịch vụ về bản quyền của chúng tôi bao gồm:

 

  • Mua và đăng ký bản quyền
  • Giấy phép bản quyền
  • Thực thi bản quyền (ví dụ: tư vấn về việc sử dụng hoặc phản hồi các thông báo theo luật pháp Việt Nam, tư vấn về các khiếu nại vi phạm bản quyền phát sinh từ việc giả mạo các biện pháp bảo vệ công nghệ và thông tin quản lý quyền).
  • Tiến hành thẩm định và đưa ra ý kiến
  • Đàm phán và soạn thảo các giấy phép và chuyển nhượng bản quyền, và

 

Tư vấn về bản quyền, đưa ra ý kiến liên quan đến bản quyền, vi phạm bản quyền và các quyền của người dùng như đối xử công bằng.

 

Đọc thêm:

Mẫu tải về

 

  • Guidance for Copyright Registration in Vietnam
  • Form of POA