Shin Jeong-seok (Robin)

Ông Shin Jeong-Seok (hay còn gọi là ông ROBIN) là Trưởng văn phòng liên lạc của KENFOX tại Seoul, Hàn Quốc. Ông ROBIN đóng vai trò là đầu mối liên hệ và đại diện chính cho KENFOX tại Seoul, Hàn Quốc. Ông chịu trách nhiệm phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác và các bên liên quan tại Hàn Quốc để thúc đẩy các dịch vụ và lợi ích kinh doanh của công ty, hỗ trợ liên lạc giữa văn phòng Seoul và trụ sở chính tại Việt Nam để đảm bảo hoạt động và phối hợp trôi chảy.

Với tư cách là Trưởng văn phòng liên lạc của KENFOX tại Seoul, Hàn Quốc, ông ROBIN đóng vai trò chinhs trong việc quản lý ba lĩnh vực kinh doanh chính: Sở hữu trí tuệ, Tư vấn đầu tư/kinh doanhĐăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

 

Về Sở hữu Trí tuệ, trách nhiệm của ông ROBIN bao gồm hướng dẫn khách hàng Hàn Quốc cách bảo vệ quyền Sở hữu Trí tuệ của họ tại Việt Nam. Ông tiến hành tìm kiếm và đánh giá chuyên sâu về Sở hữu Trí tuệ để đảm bảo rằng nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền và sáng chế của các khách hàng Hàn Quốc có thể được đăng ký và bảo hộ tại Việt Nam. Ông ROBIN cũng thay mặt khách hàng Hàn Quốc soạn thảo và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền và sáng chế, đồng thời cung cấp hướng dẫn thực thi quyền Sở hữu Trí tuệ của họ tại Việt Nam. Ngoài ra, ông còn phát triển các chiến lược bảo vệ thông tin bí mật và bí mật thương mại của khách hàng Hàn Quốc tại Việt Nam.

 

Trong lĩnh vực dịch vụ đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, ông ROBIN cung cấp các hướng dẫn có giá trị cho khách hàng Hàn Quốc về các yêu cầu pháp lý đối với sản phẩm của họ tại Việt Nam. Điều này bao gồm tư vấn về các yêu cầu quy định đối với dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bổ sung và thiết bị y tế. Ông cũng hỗ trợ chuẩn bị và nộp đơn xin đăng ký sản phẩm, giấy phép xuất nhập khẩu và các phê duyệt theo quy định khác thay mặt cho khách hàng Hàn Quốc tại Việt Nam. Ngoài ra, ông ROBIN cung cấp hướng dẫn về việc tuân thủ các yêu cầu về ghi nhãn và quảng cáo đối với các sản phẩm được quản lý tại Việt Nam. Ngoài ra, ông còn hỗ trợ khách hàng trả lời các câu hỏi về vấn đề đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và các hành động thực thi tại Việt Nam, đồng thời, cập nhật cho khách hàng về những thay đổi về đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tại Việt Nam có thể ảnh hưởng đến hoạt động hoặc đầu tư của họ tại Việt Nam.

 

Liên quan đến việc tư vấn đầu tư/kinh doanh, ông ROBIN còn phụ trách việc tư vấn về thủ tục đầu tư và kinh doanh cho các khách hàng Hàn Quốc trong việc thiết lập sự hiện diện thương mại của họ tại Việt Nam. Điều này bao gồm cung cấp hướng dẫn về các yêu cầu pháp lý và quy định để thành lập và điều hành doanh nghiệp tại Việt Nam, cũng như giúp khách hàng điều hướng các quy trình hành chính liên quan đến việc thành lập công ty.

 

Ông tư vấn cho khách hàng về các hình thức pháp nhân khác nhau theo quy định hiện hành, chẳng hạn như liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, đồng thời hướng dẫn các thủ tục liên quan đến việc xin các giấy phép cần thiết. Ngoài ra, ông ROBIN giúp khách hàng tìm hiểu các quy định phức tạp về thuế và lao động áp dụng cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ họ xây dựng các chiến lược phù hợp để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.