KENFOX IP & Law Office > Related Matters in Vietnam (Page 3)

Xuất khẩu hàng hoá xâm phạm sở hữu trí tuệ bị xử phạt vi phạm hành chính – Một số lưu ý cho các nhà đầu tư nước ngoài và OEM tại Việt Nam

Quy định mới về hành vi “sản xuất để xuất khẩu” bị xử phạt vi phạm hành chính Tháng 7/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành dự thảo sửa đổi Nghị định 99/2013/NĐ-CP, theo đó, đề xuất bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi xuất khẩu hàng hóa xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp; hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; tem, nhãn, vật phẩm mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo và hàng hóa, dịch vụ có...

Continue reading

The effective tools to repress IP infringements in Vietnam

IPR infringements are becoming increasingly sophisticated, pervasive, and continuing to grow at an alarming rate in Vietnam, much like mushrooms growing after rain. Waiting for years for a trademark/ID to be granted protection in Vietnam is not an effective therapy. It will definitely expose you/your business to irreparable risks and damage. Meanwhile, in Vietnam, initiating anti-unfair competition proceedings requires a very heavy burden of proof. Therefore, at this current stage, a time-efficient and fast IPR protection strategy, in our opinion, should be: prioritizing all necessary resources for copyright registration in addition to the registration of trademark/ID (if applicable) as soon...

Continue reading

Copyright – a powerful and effective weapon to repress trademark and industrial design infringements in Vietnam

IPR infringements are becoming increasingly sophisticated, pervasive, and continuing to grow at an alarming rate in Vietnam, much like mushrooms growing after rain. Waiting for years for a trademark/ID to be granted protection in Vietnam is not an effective therapy. It will definitely expose you/your business to irreparable risks and damage. Meanwhile, in Vietnam, initiating anti-unfair competition proceedings requires a very heavy burden of proof. Therefore, at this current stage, a time-efficient and fast IPR protection strategy, in our opinion, should be: prioritizing all necessary resources for copyright registration in addition to the registration of trademark/ID (if applicable) as soon...

Continue reading

Cơ chế thông báo và gỡ bỏ vi phạm chống lại các xâm phạm SHTT trên môi trường số tại Việt Nam

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số là một vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam, trong đó một số lượng lớn các trang thông tin điện tử giả mạo vi phạm tiếp tục hoạt động và phát triển phổ biến. Điều này xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, thứ nhất là do thiếu các quy định pháp luật hoặc các quy định pháp luật hiện hành không hiệu quả, và thứ hai là việc thực thi yếu kém. ...

Continue reading

Quyền tác giả – vũ khí công hiệu trong ngăn chặn xâm phạm nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

Trong nhiều trường hợp, một logo có thể đáp ứng tiêu chuẩn để được bảo hộ dưới dạng Nhãn hiệu và/hoặc Quyền tác giả, trong khi đó, một bao bì sản phẩm có thể cùng lúc đáp ứng tiêu chuẩn để được đồng thời bảo hộ dưới cả 3 đối tượng Sở hữu Trí tuệ (SHTT): Nhãn hiệu, Kiểu Dáng Công Nghiệp (KDCN) và Quyền tác giả. Nhiều chủ thể quyền lựa chọn đăng ký Nhãn hiệu và KDCN vì cho rằng thực thi chống xâm phạm dựa trên quyền Nhãn hiệu và KDCN sẽ mạnh hơn và hiệu quả...

Continue reading

ADMINISTRATIVE IPR ENFORCEMENT AUTHORITIES OF VIETNAM

If you're thinking of enforcing against an infringement of your intellectual property rights in Vietnam under administrative proceedings, a thorough understanding of functions, tasks, and capacities of a law enforcement authority in Vietnam will enable you to choose an authority that is competent to handle IPR infringement, to avoid unexpected delays and to maximise the authority’s strength in subsequent enforcement actions....

Continue reading

6 benefits of registering a work for copyright protection in Vietnam – Why should a work be registered with Copyright Office of Vietnam?

In conformity with Berne Convention, the IP Law of Vietnam also provides, under Article 6.1, that “Copyright shall arise at the moment a work is created and fixed in a certain material form, irrespective of its content, quality, form, mode and language and irrespective of whether or not such work has been published or registered”. The aforesaid legislation means that copyright registration is not a pre-requisite for entitlement of copyright protection and proceeding with legal actions. A work is automatically protected in Vietnam without having to register it with Vietnamese competent authority....

Continue reading

Chứng cứ trong các vụ án Sở hữu Trí tuệ tại Việt Nam

1. Các vụ tranh chấp về Sở hữu Trí tuệ (“SHTT”) được xét xử tại Việt Nam trong thời gian cho thấy: Nhiều yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đã bị tòa án bác bỏ vì chứng cứ giao nộp theo đơn khởi kiện không được xem là hợp pháp. Trong nhiều vụ kiện về SHTT, các yêu cầu bồi thường thiệt hại của nguyên đơn bị tòa án bác bỏ vì chứng cứ chứng minh thiệt hại bị xem là không có cơ sở pháp lý . Điển hình, có vụ án, tòa án cấp sơ thẩm không công...

Continue reading