KENFOX IP & Law Office > Vấn đề khác

Giám định sở hữu trí tuệ và giải quyết tranh chấp tại Việt Nam: Vai trò và số liệu thống kê của Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ

Tải về Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (Viện KHSHTT) là cơ quan nghiên cứu chuyên ngành trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Viện KHSHTT là cung cấp ý kiến và đánh giá chuyên môn liên quan đến các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Đặc biệt, các ý kiến chuyên môn/giám định của Viện KHSHTT tập trung vào các đối tượng sở hữu công nghiệp như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế mạch kín bán dẫn, bí mật kinh doanh,...

Continue reading

Nộp đơn/đăng ký nhãn hiệu không trung thực tại Việt Nam

Hành vi có "dụng ý xấu" thường phát sinh trong bối cảnh một nhãn hiệu được sử dụng ở một hoặc nhiều khu vực pháp lý, nhưng không được đăng ký ở những khu vực pháp lý đó và một người nào đó (không phải chủ sở hữu nhãn hiệu) đăng ký một nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn ở một khu vực tài phán mà nhãn hiệu không được đăng ký. Điều này nhằm mục đích ngăn cản chủ sở hữu nhãn hiệu tham gia thị trường, với ý định chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn...

Continue reading

Thống kê hoạt động xác lập sở hữu công nghiệp ở Việt Nam

Số lượng đơn đăng ký và số văn bằng bảo hộ quá các năm Năm Sáng chế Giải pháp hữu ích Kiểu dáng công nghiệp Nhãn hiệu (nộp theo hệ thống quốc gia) Đăng ký quốc tế về Nhãn hiệu Chỉ dẫn địa lý Số đơn đăng ký Số văn bằng bảo hộ Số đơn đăng ký Số văn bằng bảo hộ Số đơn đăng ký Số văn bằng bảo hộ Số đơn đăng ký Số văn bằng bảo hộ Số đơn đăng ký Số văn bằng bảo hộ Số đơn đăng ký Số văn bằng bảo hộ 2005 1947 668 248 74 1335 726 18018 9760 3895 3507 2 1 2006 2166 669 236 70 1595 1175 23058 8840 4071 3417 5 2 2007 2860 725 220 85 1905 1370 27110 15860 4920 4422 4 7 2008 3199 666 284 75 1736 1337 27713 23290 7386 3631 8 2 2009 2890 706 253 64 1899 1236 28677 22730 6324 4147 6 2 2010 3582 822 299 58 1730 1152 27923 16520 4236 3273 7 7 2011 3688 985 307 69 1861 1145 28237 21440 4567 3378 5 5 2012 3959 1025 298 87 1946 1121 29578 20042 4901 3577 7 5 2013 4169 1262 331 107 2129 1362 31184 19659 5064 3618 4 6 2014 4447 1368 373 86 2311 1634 33064 20579 6025 4200 2 6 2015 5033 1388 450 117 2445 1386 37283 18340 5627 4089 7 1 2016 5228 1423 478 138 2868 1454 42848 18040 6656 4800 9 7 2017 5382 1745 434 146 2741 2267 43970 19401 6219 4745 9 6 2018 6071 2219 557 355 2873 2360 46369 18562 7508 5535 6 9 Nguồn: Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam Một số đối tượng liên quan đến các đối tượng SHCN khác Năm Ghi nhận sửa đổi...

Continue reading

Các biện pháp biên giới bảo vệ quyền SHTT tại Việt Nam

Các biện pháp biên giới được quy định theo pháp luật của Việt Nam tạo điều kiện cho chủ sở hữu quyền SHTT thực thi và bảo vệ hiệu quả quyền SHTT của mình tại Việt Nam. Theo pháp luật Việt Nam, các biện pháp biên giới bao gồm (1) giám sát hải quan, và (2) tạm dừng làm thủ tục hải quan. Cơ quan có thẩm quyền: Cục Giám sát quản lý về hải quan của Tổng cục Hải quan; Chi cục Hải quan. Sơ đồ quy trình giám sát hải quan phát hiện hàng giả, hàng vi phạm như sau:  Sơ đồ tạm...

Continue reading

Chứng cứ trong các vụ án Sở hữu Trí tuệ tại Việt Nam

1. Các vụ tranh chấp về Sở hữu Trí tuệ (“SHTT”) được xét xử tại Việt Nam trong thời gian cho thấy: Nhiều yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đã bị tòa án bác bỏ vì chứng cứ giao nộp theo đơn khởi kiện không được xem là hợp pháp. Trong nhiều vụ kiện về SHTT, các yêu cầu bồi thường thiệt hại của nguyên đơn bị tòa án bác bỏ vì chứng cứ chứng minh thiệt hại bị xem là không có cơ sở pháp lý [1]. Điển hình, có vụ án, tòa án cấp sơ thẩm không công nhận...

Continue reading

Cơ chế thông báo và gỡ bỏ vi phạm chống lại các xâm phạm SHTT trên môi trường số tại Việt Nam

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số là một vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam, trong đó một số lượng lớn các trang thông tin điện tử giả mạo vi phạm tiếp tục hoạt động và phát triển phổ biến. Điều này xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, thứ nhất là do thiếu các quy định pháp luật hoặc các quy định pháp luật hiện hành không hiệu quả, và thứ hai là việc thực thi yếu kém. Theo cách hiểu thông thường, Thông báo Gỡ bỏ Vi phạm đề cập đến các...

Continue reading

Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi khởi kiện xâm phạm quyền SHTT tại Việt Nam – Những điều quan trọng cần ghi nhớ

1. Quyền sở hữu trí tuệ (“SHTT”) là một quyền dân sự, nên trong các biện pháp để thực thi quyền SHTT, biện pháp dân sự chiếm một vị trí quan trọng. Tuy nhiên, phân tích số liệu về tình hình xâm phạm và xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (“SHTT”) trong nhiều báo cáo từ các cơ quan thực thi cho thấy: phần lớn các vụ xâm phạm quyền SHTT tại Việt Nam trong thời gian qua được xử lý bằng biện pháp hành chính. Trong khi mỗi năm có hàng ngàn vụ xâm phạm quyền...

Continue reading

Xuất khẩu hàng hoá xâm phạm sở hữu trí tuệ bị xử phạt vi phạm hành chính – Một số lưu ý cho các nhà đầu tư nước ngoài và OEM tại Việt Nam

Tháng 7/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành dự thảo sửa đổi Nghị định 99/2013/NĐ-CP, theo đó, đề xuất bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi xuất khẩu hàng hóa xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp; hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; tem, nhãn, vật phẩm mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo và hàng hóa, dịch vụ có gắn chỉ dẫn thương mại lên hàng hóa, dịch vụ gây nhầm lẫn về chủ thể kinh...

Continue reading

Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch bao gồm: (i) Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và (ii) Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh. 1. Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Địa chỉ:            18 Đường Nguyễn Du, Hà Nội, Việt Nam ĐT:                  84.24.35563851 – 84.24.35563852 Fax:                 84.4.35563855 Email:              vanthuthanhtra@mic.gov.vn Website:          https://mic.gov.vn/ Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là tổ chức thuộc Bộ có chức năng giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về thanh tra, thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá...

Continue reading

Cơ quan hải quan

(i) Tổng cục Hải quan Việt Nam (VGDC) (ii) Cục Giám sát quản lý về hải quan (CCSD) (iii) Cục Hải quan cấp tỉnh 1. Tổng cục hải quan Việt Nam Địa chỉ:            Số 9 – Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Tel:                  84 24 39440833 (ext: 8621)   Email:              tongcuchaiquan@customs.gov.vn hoặc bophanhotrotchq@customs.gov.vn Website:          https://www.customs.gov.vn/ Tổng cục Hải quan có nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ quản lý có hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và sản xuất phát triển; chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, bảo...

Continue reading