Từ chối bảo hộ nhãn hiệu mang tính mô tả hoặc không có khả năng phân biệt tự thân ở Myanmar: Vượt qua bằng cách nào?

Tải về Đối mặt với rào cản từ chối nhãn hiệu ở Myanmar vì lý do nhãn hiệu mang tính mô tả hoặc thiếu khả năng phân biệt tự thân thường đặt ra những trở ngại không nhỏ cho các chủ đơn đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên, bức tranh không phải lúc nào cũng u ám như vậy. Luật Nhãn hiệu của Myanmar, cụ thể là theo Điều 13, đưa ra lộ trình để các nhãn hiệu không có khả năng phân biệt tự thân đó có thể thay đổi số phận của mình, được chấp nhận đăng ký khi...

Continue reading

Chứng minh dấu hiệu chung hoặc mang tính mô tả có đủ điều kiện để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Myanmar bằng cách nào?

Tải về Nhãn hiệu không có khả năng phân biệt tự thân hoặc chỉ đơn thuần mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ vẫn có thể được đăng ký tại Myanmar theo quy định tại Điều 13 của Luật Nhãn hiệu 2019 của Myanmar nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau: (i) Nếu nhãn hiệu đã được người tiêu dùng biết đến do đã được sử dụng từ trước ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, hoặc (ii) Nếu chủ đơn đã sử dụng nhãn hiệu một cách trung thực, liên tục và độc quyền trong thương mại...

Continue reading