KENFOX IP & Law Office > Dịch vụ  > Việt Nam  > SHTT  > Bản quyền  > Dịch vụ vi phạm bản quyền (PaaS: Piracy as a Service)

Dịch vụ vi phạm bản quyền (PaaS: Piracy as a Service)

“PaaS” là viết tắt của “Dịch vụ vi phạm bản quyền”. Đây là cách chơi chữ dựa trên thuật ngữ phổ biến hơn “Nền tảng như một dịch vụ” trong lĩnh vực công nghệ, đề cập đến việc cung cấp nền tảng cho phép khách hàng phát triển, chạy và quản lý ứng dụng mà không gặp phải sự phức tạp trong việc xây dựng và duy trì cơ sở hạ tầng thường liên quan đến việc phát triển và khởi chạy một ứng dụng.

“Dịch vụ vi phạm bản quyền” đề cập đến các dịch vụ hoặc nền tảng tạo điều kiện hoặc cho phép vi phạm bản quyền bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng, công nghệ cần thiết và thường là thư viện rộng lớn chứa nội dung kỹ thuật số trái phép như phim, chương trình truyền hình hoặc phần mềm. Các nền tảng này giúp các trang web khác hoặc người dùng cuối dễ dàng truy cập và phân phối nội dung có bản quyền mà không được phép.

Theo Báo cáo đặc biệt 301 của Văn phòng Đại diện Bộ Thương mại Hoa Kỳ (USTR) – báo cáo thường niên năm 2024 đánh giá về tình trạng thực xâm phạm bản quyền tại Việt Nam, 2embed.to được mô tả là “PaaS” (Dịch vụ vi phạm bản quyền) vì nó cung cấp một thư viện phim và chương trình truyền hình lớn cho nhiều trang web phát trực tuyến bất hợp pháp, do đó đóng vai trò là xương sống cho vi phạm bản quyền kỹ thuật số trên diện rộng.