KENFOX IP & Law Office > Dịch vụ  > Việt Nam  > SHTT  > Bản quyền  > Rò rỉ trước khi phát hành: Là gì và Tại sao chúng ta cần biết?

Rò rỉ trước khi phát hành: Là gì và Tại sao chúng ta cần biết?

Thuật ngữ “Pre-release leaks” (“rò rỉ trước khi phát hành”) dùng để chỉ việc phát hành trái phép âm nhạc hoặc phương tiện khác trước ngày phát hành chính thức do nhà xuất hoặc nghệ sĩ ấn định. Những rò rỉ này có thể xảy ra qua nhiều kênh khác nhau và thường liên quan đến việc phân phối các tệp kỹ thuật số trực tuyến không có sự cho phép. Điều này cho phép người tiêu dùng truy cập và phân phối nhạc mới trước khi chính thức được phát hành, thường gây hại đến doanh số và làm gián đoạn các kế hoạch tiếp thị. Do đó, rò rỉ trước khi phát hành được coi là một vấn đề nghiêm trọng trong ngành công nghiệp âm nhạc và giải trí, vì chúng làm suy yếu các chiến lược phát hành có kiểm soát nhằm tối đa hóa hiệu quả truyền thông và doanh thu.