KENFOX IP & Law Office > Vấn đề khác  > Cơ quan công an

Cơ quan công an

(i) Bộ Công an, và

(ii) Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng

1. Bộ Công an

Địa chỉ:            44 Đường Yết Kiêu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

ĐT:                  84 069.2343647 – 069.2341165.

Fax:                 84-24-39342726

Website:          http://en.bocongan.gov.vn/

Bộ Công an có quyền thu thập thông tin, phân tích, đánh giá tình hình, dự đoán diễn biến, kiến nghị với Đảng, Nhà nước ban hành chính sách, pháp luật, chiến lược phù hợp về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và chỉ đạo thực hiện các văn bản này; tham gia đánh giá đầy đủ tác động của các phương án, dự án kinh tế – xã hội đối với các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội,

kiến nghị  chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội với chiến lược, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, đối ngoại an toàn, hiệu quả.

2. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Cục Cảnh sát ĐTTP về kinh tế) – C03

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (C03) là cơ quan thuộc Bộ Công an (Việt Nam) có chức năng tham mưu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng trong cả nước. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng và trực tiếp điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Công an.

Thông tin dành cho bạn! Trong thực thi quyền SHTT tại Việt Nam, cơ quan Công an có thẩm quyền phát hiện, xác minh, thu thập thông tin, chứng cứ về hành vi xâm phạm quyền SHCN và cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật khác của Việt Nam, phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật khác của Việt Nam xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và có thẩm quyền xử lý hành vi làm hàng giả.

Khi nào sử dụng cơ quan Công an để thực thi quyền SHTT tại Việt Nam?

Cảnh sát được đào tạo bài bản trong việc tiến hành điều tra và thu thập bằng chứng về hành vi xâm phạm. Họ được đào tạo chuyên môn về thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Họ có thể khám xét nhà của những người được coi là cất giấu các công cụ liên quan hoặc bằng chứng của các vụ vi phạm. Chủ sở hữu quyền SHTT có thể xem xét phối hợp với cơ quan Công an Việt Nam trong các trường hợp sau:

• Các vụ việc giả mạo phức tạp, đòi hỏi kỹ năng điều tra chuyên sâu và/hoặc nỗ lực cao trong việc theo dõi và phát hiện nguồn gốc của giả và/hoặc kho chứa giả, và/hoặc các đối tượng làm giả lớn;

• Tìm hiểu thực tế để đánh giá mức độ làm giả và vi phạm bản quyền

• Chủ sở hữu quyền SHTT cần thu thập bằng chứng vi phạm để khởi tố người vi phạm hoặc cần xử lý tội phạm có tổ chức.

Tuy nhiên, trên thực tế, có thể mất nhiều thời gian để cảnh sát kinh tế tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu và kết quả cuối cùng là không chắc chắn.

Đọc thêm:

• CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA VIỆT NAM

• Thanh tra Khoa học và Công nghệ

• Thanh tra Thông tin và Truyền thông

• Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch

• Quản lý thị trường (MMB)

• Cơ quan hải quan