KENFOX IP & Law Office > Vấn đề khác  > Cơ quan hải quan

Cơ quan hải quan

(i) Tổng cục Hải quan Việt Nam (VGDC)

(ii) Cục Giám sát quản lý về hải quan (CCSD)

(iii) Cục Hải quan cấp tỉnh

1. Tổng cục hải quan Việt Nam

Địa chỉ:            Số 9 – Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel:                  84 24 39440833 (ext: 8621)  

Email:              tongcuchaiquan@customs.gov.vn hoặc bophanhotrotchq@customs.gov.vn

Website:          https://www.customs.gov.vn/

Tổng cục Hải quan có nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ quản lý có hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và sản xuất phát triển; chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

2. Cục Giám sát quản lý về hải quan (CCSD)

Cục Giám sát quản lý về hải quan là cơ quan trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan trong ngành hải quan thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóa quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa; hướng dẫn thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

3. Cục Hải quan cấp tỉnh

Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố (Cục Hải Quan) là đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức năng thực hiện pháp luật Nhà nước về hải quan và các quy định khác của pháp luật có liên quan trên địa bàn Cục Hải quan.

Thông tin dành cho bạn! Yêu cầu giám sát hải quan tại Việt Nam là một vũ khí mạnh mẽ cho chủ sở hữu quyền SHTT trong việc ngăn chặn hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT xâm nhập vào thị trường nội địa.  Như vậy, nên ưu tiên tiến hành biện pháp giám sát hải quan nếu nghi ngờ hàng hóa vi phạm được nhập khẩu vào Việt Nam từ nước khác. Cơ quan Hải quan Việt Nam đóng vai trò là “người gác cổng” có toàn quyền giám sát, ngăn chặn, thu giữ hàng hóa nghi vấn tại cửa khẩu. Sau khi nhận được yêu cầu giám sát hải quan và chấp nhận yêu cầu giám sát hải quan, Cục Cục Giám sát quản lý về hải quan sẽ chuyển yêu cầu này và các tài liệu hỗ trợ khác cho tất cả các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trên toàn lãnh thổ Việt Nam để giám sát hàng hóa nhập khẩu.

Còn xuất khẩu thì sao? Một bước tiến đáng kể nữa trong bảo hộ quyền SHTT xuyên biên giới tại Việt Nam là căn cứ vào dự thảo nghị định sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp tại Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, Hải quan Việt Nam hiện có thẩm quyền chặn hàng xuất khẩu xâm phạm quyền SHTT ra khỏi Việt Nam và áp dụng các biện pháp xử phạt đối với nhà xuất khẩu. Do đó, sẽ rất hữu ích nếu bạn yêu cầu giám sát hải quan đối với tài sản trí tuệ của mình như nhãn hiệu, bản quyền và kiểu dáng công nghiệp với hải quan Việt Nam để được hưởng lợi từ sự bảo vệ của hải quan.

Đọc thêm:

• CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA VIỆT NAM

• Thanh tra Khoa học và Công nghệ

• Thanh tra Thông tin và Truyền thông

• Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch

• Quản lý thị trường (MMB)

• Cơ quan công an