KENFOX IP & Law Office > Vấn đề khác  > Quản lý thị trường (MMB)

Quản lý thị trường (MMB)

Quản lý thị trường gồm có:

(i) Tổng cục Quản lý thị trường Việt Nam, và

(ii) Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh.

1. Thanh tra Tổng cục Quản lý thị trường

Địa chỉ:            91 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel:                  84-24-38255868

Fax:                 84-24-39342726

Website:          https://dms.gov.vn/

Tổng cục Quản lý thị trường là tổ chức trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống, xử lý hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá cả, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hành vi gian lận thương mại theo quy định của pháp luật.

2. Chi cục quản lý thị trường cấp tỉnh

Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, thành phố có chức năng giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống và xử lý hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá cả, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hành vi gian lận thương mại theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh; thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Thông tin dành cho bạn! Trong thực thi quyền SHTT tại Việt Nam, lực lượng Quản lý thị trường được quyền thực thi các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp (trừ quyền sáng chế) liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển hàng hóa vi phạm trên thị trường. Lực lượng Quản lý thị trường có thể áp dụng biện pháp thực thi đối với hành vi sản xuất hàng hóa vi phạm nếu truy tìm được hành vi (sản xuất) đó trong quá trình xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển hàng hóa vi phạm trên thị trường. Các chủ sở hữu quyền thường lựa chọn lực lượng Quản lý thị trường để nhanh chóng xử lý các đối tượng vi phạm nhỏ lẻ.

Đọc thêm:

• CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA VIỆT NAM

• Thanh tra Khoa học và Công nghệ

• Thanh tra Thông tin và Truyền thông

• Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch

• Cơ quan công an

• Cơ quan hải quan